Uruchamianie komputera z płyty instalacyjnej

Aby zainstalować Ubuntu, musisz uruchomić komputer używając płyty instalacyjnej. Większość komputerów automatycznie uruchomi się z płyty, jeżeli po prostu włożysz ją do napędu i uruchomisz go ponownie. W niektórych jednak może być potrzeba wykonania dodatkowych kroków.

Jeżeli twój komputer nie uruchamia się z płyty instalacyjnej, jeżeli umieścisz ją w napędzie i uruchomisz go ponownie, wykonaj następujące instrukcje:

  1. Uruchom ponownie komputer z cały czas umieszczoną płytą w napędzie

  2. Gdy komputer będzie uruchamiał się ponownie, uważnie obserwuj początkowo pojawiające się komunikaty (najczęściej w języku angielskim). Szukaj opcji takich, jak <F10> Boot Order lub Press DEL to enter setup i naciśnij wymieniony klawisz (np. Delete). W różnych komputerach może być to inny klawisz, więc jeżeli nie jesteś pewien, sprawdź w instrukcji dołączonej do komputera.

  3. Szukaj opcji Boot Order, Boot Sequence lub podobnej. Upewnij się, że twój napęd CD jest na pierwszym miejscu w kolejności uruchamiania.

  4. Gdy CD będzie już pierwszy w kolejności uruchamiania, zapisz zmiany i zrestartuj komputer. Teraz powinien uruchomić się z płyty instalacyjnej Ubuntu.

Jeśli w dalszym ciągu nie możesz uruchomić komputera z płyty, szukaj pomocy na jednym z kanałów wsparcia Ubuntu.

Gdy komputer pomyślnie zostanie uruchomiony z płyty, załaduje się Ubuntu. Może to potrwać chwilę, ponieważ okrojona kopia Ubuntu musi zostać załadowana.