Wiadomości e-mail i ustawienia konta poczty elektronicznej

W Ubuntu możesz korzystać z tego samego konta pocztowego, co w Windows. Jeśli korzystasz z konta pocztowego poprzez przeglądarkę internetową, powinieneś nadal być w stanie używać go w Ubuntu dokładnie w ten sam sposób, przy pomocy przeglądarki. W przeciwnym razie zanotuj następujące informacje, by móc odtworzyć konto pocztowe w Ubuntu:

Instrukcje dotyczące przeniesienia wiadomości e-mail i ustawień konta pocztowego są związane z konkretnymi programami. Poniżej podano instrukcje dotyczące kilku popularnych klientów pocztowych; użytkownicy innych programów pocztowych mogą znaleźć pomoc na polskim forum użytkowników Ubuntu lub na angielskojęzycznej stronie społeczności Ubuntu.

Microsoft Outlook Express

Te instrukcje przeznaczone są dla użytkowników Microsoft Outlook Express 6. Jeżeli używasz innej wersji Outlook Express, możesz znaleźć instrukcje dla tej konkretnej wersji na polskim forum użytkowników Ubuntu lub na angielskojęzycznej stronie społeczności Ubuntu.

Eksportowanie książki adresowej

 1. Otwórz Outlook Express i wybierz PlikEksportujKsiążka adresowa...

 2. Otworzy się Narzędzie do eksportu Książki adresowej. Wybierz opcję Plik tekstowy (w formacie CSV) i naciśnij Eksportuj.

 3. Zapisz plik w miejscu, które później łatwo będziesz mógł znaleźć. Nazwij go opisowo, np. książka_adresowa_outlook.csv i kliknij Dalej.

 4. Wybierz, które dane chcesz wyeksportować z książki adresowej. Jeśli nie jesteś pewien, zaznacz wszystkie opcje i kliknij Zakończ.

 5. Powinieneś zobaczyć komunikat Proces eksportowania książki adresowej został zakończony. Kliknij OK, a następnie Zakończ. Twoja książka adresowa powinna być teraz pomyślnie wyeksportowana.

Eksportowanie wiadomości pocztowych

Ponieważ Microsoft Outlook Express nie jest w stanie wyeksportować wiadomości pocztowych do jakiegoś pośredniego formatu danych, musisz skorzystać z innego programu, aby wyeksportować swoje wiadomości pocztowe.

W podrozdziale Przygotowywanie wiadomości do eksportu znajdziesz instrukcję, jak zaimportować wiadomości pocztowe do programu Mozilla Thunderbird, który pozwoli wyeksportować twoje wiadomości.

Microsoft Office Outlook

Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników programu Microsoft Office Outlook 2003. Jeśli używasz innej wersji programu Outlook, spróbuj poszukać odpowiedniej instrukcji na stronach wiki.

Eksportowanie wszystkich danych z programu Outlook

[Ostrzeżenie]

Ten sposób może być zawodny i należy go stosować tylko w celu stworzenia kopii bezpieczeństwa.

 1. Otwórz Outlook i wybierz NarzędziaOpcje...

 2. Wybierz kartę Ustawienia poczty i kliknij Pliki danych...

 3. Zostanie wyświetlone okno Pliki danych Outlook. Wybierz pierwszy plik z listy, zapisz jego nazwę i kliknij Otwórz folder...

 4. Zostanie otwarty folder. Znajdź plik, który przed chwilą zaznaczyłeś. Jeśli masz problem w znalezieniu go, powinien on być typu Plik danych pakietu Office lub mieć rozszerzenie .pst.

 5. Skopiuj plik do katalogu, w którym przechowujesz wyeksportowane ustawienia.

 6. Powtórz te czynności dla wszystkich plików wymienionych w oknie Pliki danych Outlook.

Eksportowanie kontaktów

 1. Otwórz Outlook i wybierz PlikImportuj i eksportuj...

 2. Uruchomi się Kreator importu i eksportu. Wybierz opcję Eksport do pliku i naciśnij Dalej.

 3. Wybierz Wartości oddzielone przecinkami (DOS) i naciśnij Dalej

 4. Wybierz folder Kontakty i naciśnij Dalej. Następnie wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij Dalej.

 5. Pojawi się lista Akcje do wykonania. Kliknij Zakończ, aby wyeksportować twoje kontakty do miejsca wskazanego w poprzednim kroku.

Eksportowanie kalendarza

 1. Otwórz Outlook i wybierz PlikImportuj i eksportuj...

 2. Uruchomi się Kreator importu i eksportu. Wybierz opcję Eksport do pliku i naciśnij Dalej.

 3. Wybierz Wartości oddzielone przecinkami (DOS) i naciśnij Dalej

 4. Wybierz folder Kalendarz i naciśnij Dalej. Następnie wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij Dalej.

 5. Pojawi się lista Akcje do wykonania. Kliknij Zakończ, aby wyeksportować twoje kontakty do miejsca wskazanego w poprzednim kroku.

Eksportowanie wiadomości pocztowych

Ponieważ Microsoft Outlook nie jest w stanie wyeksportować wiadomości pocztowych do jakiegoś pośredniego formatu danych, musisz skorzystać z innego programu, aby wyeksportować swoje wiadomości pocztowe.

W podrozdziale Przygotowywanie wiadomości do eksportu znajdziesz instrukcję, jak zaimportować wiadomości pocztowe do programu Mozilla Thunderbird, który pozwoli wyeksportować twoje wiadomości.

Przygotowywanie wiadomości do eksportu używając programu Mozilla Thunderbird

Ponieważ niektóre programy do obsługi poczty e-mail (takie, jak Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express) nie przechowują poczty w standardowym formacie, musisz skorzystać z innego programu, aby przekonwertować swoje wiadomości przed ich wyeksportowaniem. Mozilla Thunderbird to bezpłatny i wolny program, który potrafi to zrobić.

Poniższa instrukcja wyjaśnia, jak zdobyć Thunderbirda i użyć go, aby przygotować wiadomości do wyeksportowania:

 1. Otwórz w przeglądarce internetowej witrynę Mozilli Thunderbird. Kliknij odpowiednie łącze, aby pobrać Mozillę Thunderbird.

 2. Po zakończeniu pobierania uruchom plik instalacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować Thunderbird.

 3. Po zakończeniu instalacji, uruchom Mozillę Thunderbird. Powinieneś zostać przywitany przez Kreatora importu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaimportować wszystkie ustawienia - to powinno zaimportować twoje wiadomości i inne dane.

 4. Jeżeli Kreator importu nie pojawił się, wybierz NarzędziaImportuj... i wybierz opcję Poczta. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaimportować twoją pocztę.

Gdy cała poczta zostanie zaimportowana, musisz utworzyć jej kopię do eksportu. Zobacz Eksportowanie wiadomości z programu Mozilla Thunderbird aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Eksportowanie wiadomości z programu Mozilla Thunderbird

Te instrukcje są przeznaczone dla użytkowników Mozilli Thunderbird oraz użytkowników Outlook i Outlook Express, którzy zaimportowali swoją pocztę do Thunderbirda (zobacz Przygotowywanie wiadomości do eksportu).

 1. Kliknij StartUruchom, wpisz %AppData%\Thunderbird\Profiles\ i kliknij OK. Zostanie otwarty folder.

 2. W otwartym katalogu powinieneś znaleźć następny folder o nazwie składającej się głównie z losowych znaków, np. fyhsxlr3.default. Otwórz ten folder.

 3. W tym folderze, znajdź katalog o nazwie Mail lub ImapMail. Zaznacz i skopiuj go w bezpieczne miejsce.

 4. Gdy już zmienisz system na Ubuntu, utwórz kopię zapasową folderu, który właśnie skopiowałeś. Zawiera on wszystkie twoje foldery z pocztą z Thunderbirda w formacie mbox.